Anketler / Üye Memnuniyeti Araştırma Anketi

Kuruluşunuzun statüsü nedir? :
Kuruluşunuzda çalışan personel sayısı :
Borsamızdan aldığınız hizmet kalitesinden memnuniyet dereceniz :
     
Borsa Personelinin Mesleki Yeterliliği    
Tescil ve Muamelat Memuru Veznedar :
Tescil ve Muamelat Memuru :
Kantar Sorumlusu :
     
Borsa Personelinin Sizlere Karşı Nezaketi ve Davranışı    
Tescil ve Muamelat Memuru Veznedar :
Tescil ve Muamelat Memuru :
Kantar Sorumlusu :
     
Borsa hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi :
Borsanızın talepleriniz ve şikayetleriniz karşısındaki yeterliliği ve ilgi düzeyi :
Borsanızın eğitim ihtiyaçlarınızı sorgulama sıklığı ve metodu :
Borsanızın bölge ve üyelerinin sorunlarının çözümüne katkı seviyesi :
Borsanızdan talep ettiğiniz bilgilerin karşılanma süresi ve doğruluğu :
Borsanız sizi yasal değişiklikler ve yenilikler konusunda bilgilendirme sıklığı ve etkinliği :
Borsanızın size ulaşma şeklinin aşağıdakilerden hangisi olmasını istersiniz :
Borsanızın faaliyetleri ile ilgili hangi kanaldan bilgilendirmek istersiniz :
     

Sayfa Başı