Kurumsal / Kalite Politikası

VİZYONUMUZ

Yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde hizmet kalitemizi arttırıp çeşitlendirmek, üyelerimiz ve yerel kurumlar ile iş birliği yaparak vizyonumuzu gerçekleştirmek. Alaşehir’in, üyelerimizin ve üreticimizin gelişmesine katkı sağlamak.

 

MİSYONUMUZ

Bölgemizin güçlü olan tarım ürünlerinin tanıtımı ve pazarlamasında etkin çalışmalar yaparak dünya ölçeğinde olan kuru üzümdeki liderliğimizi, sofralık üzüm ihracatında da yakalayarak bir numara olmak. Kurumsal gelişimde yönümüzü ve kaynak kullanımında planlarımızı hizmetlerimizin kalitesinin ve uluslararası bilinirliğimizin artırılmasına odaklamak.             

 

DEĞERLERİMİZ

ü  Yasalara Uygunluk

ü  Üyelerimizin Ekonomik Yaşamlarının Sürekliliği

ü  Kurum Varlığımız ve Gelişimimizde Süreklilik

ü  İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliği ve Sürekliliği

ü  Katılımcı, Şeffaf (Hesap Verebilir) Yönetim

ü  Gençlerimiz İçin Sağlıklı Gelecek ve Toplumumuzun Refahı

ü  Araştırmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

ü  Uzlaşmacı Kurum Kimliğinin Geliştirilmesi

ü  İlçemizin Doğal Kaynaklarının Korunarak ve Geliştirilerek Ekonomiye Kazandırılması

 

YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin ve diğer yararlanıcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini iyi algılamak doğru ve yüksek kalitede , sürekli iyileşerek hizmet vermek.

 

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Ticaret borsası olarak işimizin gerektirdiği nitelikler doğrultusunda insan kaynağını istihdam etmek, hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek için kaynaklarımızı personelimizin gelişimlerine odaklamak, performansımızın sürekliğini sağlamak ve adil olmak.

 

 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ

Borsamızın bölgesel ve ulusal alanda bilinirliğini ve etkinliğini artırmak için üyelerimiz, toplum ve kurumlarımız ile iletişimimizi kesintisiz sürdürmek, iletişim teknolojimizi çağımızın gereklerini karşılayacak seviyeye çıkarmak ve verimli kullanmak.

 

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Mali kaynaklarımızı yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde kurumsal hedeflerimize ulaşmaya odaklamak ve bölgemizin ekonomik gelişimine fayda sağlama misyonumuzu gerçekleştirecek mali güce sahip olmak, mali güvenirliğimizi kurumumuzun sürekliliği ile sürdürebilir kılmak.

 

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Kurumumuzun yasal yükümlülükleri ile birlikte üyelerimizin ekonomik alandaki ihtiyaç ve beklentilerini, geri bildirim alma kanallarımızı sürekli açık tutarak almak ve stratejik ortaklık temelinde katma değer yaratacak bölgesel ve sektörel ekonomik gelişim projeleri oluşturarak üye memnuniyetini katılımcı üye profili seviyesine çıkarmak.

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kurumumuzun sahip olduğu bilgi varlıklarının bütünlüğünü, güvenirliğini korumak ve ulaşılabilirliğini sağlamak için bilgi yönetimi teknolojimizi çağdaş seviyeye çıkarmak ve güncellemek. İnsan kaynaklarımızın ve tedarikçilerimizin yetkinliğini sürekli iyileştirmek.

 

 Sayfa Başı