Üyelik Hizmetleri / Üye Kayıt İşlemleri

BORSAYA KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan her firma bulunduğu yerin Borsasına kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları borsaca re'sen yapılır ve kendilerine bildirilir.Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

- Ticaret veya Esnaf Sicili Gazetesinin örneği yada sicil tasdiknamesi,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Kimlik fotokopisi,
- Yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf,
- Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
- Beyanname, Gerçek Kişi Üye Kayıt Formu.

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

- Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,
- Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri,
- Temsilcilerin yeni çekilmis 3'er adet fotografları,
- Ortakların ve temsilcilerin kimlik fotokopileri,
- Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge,
- Beyanname, Tüzel Kişi Üye Kayıt Formu.

 Sayfa Başı