İnsan Kaynakları / İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları yönetimi, Borsamızın kurumsal hedeflerini gerçekleştirmesi için en önemli süreçlerinden biridir.

İnsan Kaynakları politikalarımız iki önemli amaca hizmet eder. Birincisi bireyleri inisiyatif kullanıp işlerine ve yaptıklarının sonuçlarına sahip çıkmaları için yüreklendirmek, ikincisi ise ekip çalışmasını teşvik ederek ve bireyi geliştirerek daha başarılı olmasını sağlamaktır.

Borsamız çağdaş insan kaynakları yönetim anlayışı ve sistemleriyle uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşacağına ve uygulamaları kararlılıkla uygulayarak kişilerin katma değerlerinin iş başarısındaki rolünü ön plana çıkaracağına inanır.Sayfa Başı